En flerdimensionell verklighet

Tarot

Det allt större intresset för tarot och för vägledning med hjälp av dessa kort, är någonting som blivit påtagligt större under senare år. Tarot är ett fenomen vars ursprung vi inte känner till, och det finns en uppsjö tankar om varifrån denna teknik härstammar. Genom åren har mystiken kring tarotkort och tarottydning blivit allt tätare och ju fler som forskar i korten och hur man kan använda dessa i sin vardag, desto djupare förståelse och större spridning är det fråga om.

För den som vill lära sig att lägga tarot finns det en uppsjö kurser och böcker i ämnet. Man kan snabbt förstå grunderna i denna teknik, men att sedan kunna tyda korten på ett effektivt och bra sätt är någonting annat. För att hitta budskapen krävs stor hängivenhet och ett intresse som inbegriper såväl arbete med teknikerna som med den mediala aspekten av arbetet.

Via telefon kan man få hjälp med tydning av tarotkort och att få en tarotkonsultation när som helst under dagen, är någonting som passar för de som kanske inte har möjlighet att resa iväg till en duktig tarot-läggare hur som helst. Det finns en stor efterfrågan när det gäller tarot och allt pekar på fortsatt ökat intresse.

Medialitet

Att vara sökare kanske skulle kunna sammanfattas som en jakt efter någonting som sprider ljus över tankar och funderingar. Man vill sätta in verkligheten i ett sammanhang och utforska de många aspekter som inte täcks in av logiska förklaringsmodeller och vetenskapliga studier.

För den som strävar efter att jobba med sin mediala sida, och som kanske har en ambition om att kunna förstå även de icke alltid visuella delarna av tillvaron, är sökandet inte bara någonting man gör med ena handen utan någonting som man får gå in i helhjärtat. Det finns kända medium som haft en lång och snårig väg fram till den position de har idag. Många gånger kan samhällets inställning till det mediala vara någonting man slagits emot.

Även om dagens samhälle är mer välvilligt inställt till det som ligger utanför det direkt greppbara, är det ännu svårt att få förståelse och respekt för det arbete man lägger ner. Dock finns det nu, till skillnad för hur det såg ut för några år sedan, en stor medial rörelse. Även på bästa sändningstid kan man se program om medialt arbete och för den som vill få kontakt med ett erfaret medium, är det inte svårt att träffa rätt.

Medium

I Sverige finns det en uppsjö kunniga medium och man kan många gånger också hitta internationellt verksamma personer som besöker Sverige för att kunna ta emot klienter. Bland de många medium som du kan få kontakt med på svensk mark, hittar vi flera av de största namnen från den internationella rörelsen. Skulle man vara ute efter en viss teknik eller ett visst förhållningssätt vad gäller det mediala, kan man även få en konsultation med någon som studerat för personen man tycker verkar intressant. För att hitta rätt krävs ofta bara en snabb sökning. Då allt fler medium finns att hitta via nätet, är det enkelt att få kontakt oavsett var i landet man befinner sig.

I Sverige finns några välkända medium som arbetat i denna roll under decennier! Med erfarenhet och studier kommer allt större förmåga att hitta träffsäkra svar och att kunna få kontakt på ett sätt som inte alltid är möjligt för de mindre erfarna. Oavsett om man söker efter en djurkommunikatör, tarot-läggare, medium eller sierska, kan man hitta vad man söker. Flera av de som är mest eftertraktade håller också kurser på regelbunden basis. Detta för att kunna bidra till att allt fler får en möjlighet att jobba med sin medialitet och komma längre på den väg man valt.

Medium

Det finns många olika typer av medium och alla medium är inte fullt insatta i samtliga varianter. I allmänhet är det en eller två former som man är erfaren inom, även om de flesta har bred allmän kunskap även vad gäller andra typer av mediala områden.

Vanligast förekommande, och det vi kan se i diverse program, är mentala medium. Det man gör under en konsultation är att kanalisera budskap från det okända. Det finns olika sätt att ta in fakta som kommer från den andra sidan och varje medium har sitt eget sätt att arbeta. För vissa är det bilder och sekvenser som framträder. Man skulle kunna säga att det blir som att se bilder eller filmer. Dessa återges sedan till klienten. Andra jobbar med ljud och ytterligare några medium får känslor de kan utgå ifrån. Beroende på vem man är som person, kan ett visst sätt kännas enklare än ett annat.

Fysiska medium arbetar med direkt manifesterade upplevelser. Det kan röra sig om att föremål flyttar sig, dansar omkring i rummet, eller på annat vis berättar att det finns någon där. I Sverige finns det få medium som arbetar direkt fysiskt, men för den som är intresserad går det att hitta dessa personer.

Medial vägledning

Ibland kan man känna sig vilse, eller vara i en situation då man skall ta beslut som kan komma att påverka hela ens framtida liv. Det är inte alltid självklart hur man skall förhålla sig till sin omgivning och för många kan det vara bra att tala ut om det man upplever. Även om man tycker sig ha kontroll och veta vad man skall göra, kan det kännas bra att få tillgång till alternativa sätt att resonera och det kan för många kännas bra efter medial vägledning.

Det finns en hel del faktorer som påverkar oss och som kan ligga till grund för våra val i livet. Vid en medial vägledning kan därför mycket privat information komma fram. Den som arbetar som medium jobbar alltid under tystnadsplikt! Känner du dig osäker kan du fråga om detta innan ni bestämmer tid. Det är viktigt att man känner sig lugn och trygg under hela sittningen.

Medial vägledning kan inte ersätta kontakten med en psykoterapeut eller läkare. Dock kan det underlätta och hjälpa till med infallsvinklar som man inte tänkt på tidigare. Skulle man vara i behov av psykiatrin, kan ett medium många gånger hänvisa dit även om vederbörande inte är tvungen att göra så. Det ställs inte någon diagnos vid medial vägledning och konsultationen handlar mer och att erbjuda tankesätt.

Astrologi

Den som inte har valt att sätta sig in i astrologi, kan ha bilden av detta som en metod genom vilken man tittar på stjärnor för att se framtiden. Detta är förvisso inte en helt felaktig tolkning, även om det är en stor förenkling. Det finns många olika typer av astrologi och man kan svårligen anse att samtliga har en och samma funktion.

Så vitt man kommit fram till utifrån forskning, är astrologi någonting som börjat för flera tusen år sedan. Man har alltid haft en fascination för stjärnorna och byggt upp formler för att beskriva hur stjärnorna rör sig över himlen. Detta är någonting vi hållit fast vid även under tider då man ansett jorden som mittpunkten.

Den matematiskt orienterade astrologi som finns tillgänglig, visar på hur vi påverkas av olika stjärnor. Hur de står på himlen är någonting som i mångt och mycket påverkar våra liv. Det är komplicerat att ge sig in på astrologi i studiesyfte och många sysslar hela livet med detta. Den som jobbar som medium kan ha stor hjälp av astrologiska modeller och man kan hitta förklaringar på mycket genom att studera förändringar som sker. Även inom tarot och andra tekniker, har astrologi en viktig funktion som man inte skall glömma bort.

Djurkommunikation

Hunden är människans bästa vän brukar det heta. Dock är det frågan i vilken utsträckning vi talar med varandra. Det finns de som med tiden bygger upp en slags dialog och kommunikation med djuret de lever med. Andra har en förmåga att kommunicera med djur generellt. Det finns en hel del att vinna på kontakt med djur och för den som är kunnig på området kan djuren ofta berätta om såväl ägare som om hälsa och vad de skulle vilja förändra i livet. Det kan handla om smärta eller åkommor som gör att de inte mår bra. Djurkommunikation kan också handla om någonting trivialt eller vardagligt.

I Sverige finns några internationellt erkända djurkommunikatörer som ägnat tid och kraft åt att lära sig tala med djur. Dock rör det sig inte om en verbal eller språkbaserad dialog. Många djur visar bilder på telepatisk väg. Detta är någonting som kan vara svårt att förstå, men flera djur vill kommunicera även om man för kommunicera på det sätt djuren vill.

När man anlitar en djurkommunikatör kan man få veta en hel del om sina djur som man tidigare inte hade kännedom om. Det är intressant och lärorikt att boka tid hos någon som kan vara tolk.

Attraktionslagen

Det man sår är också vad man skördar. Detta tankesätt och ordstäv har en hel del äkthet i sig och man kan inte bortse från möjligheten att faktiskt få tillbaks det man ger. Attraktionslagen är någonting som kom ut i debatten för några år sedan och allt fler har valt att ändra livsstil efter att ha lärt sig mer om detta. Det handlar om att skicka ut önskningar som sedan blir verklighet. Vill man lära sig mer om attraktionslagen finns böcker och konsulter som man kan rådfråga. Generellt kan man dock säga att det handlar om att leva som om man redan har det man söker.

Ju mer självsäkerhet du har, desto mer kommer du få. Har du mycket vänner kommer du dra till dig fler. Detta är grundstommen inom attraktionslagen och för att se det ur ett helhetsperspektiv, skulle man kunna gå vidare och säga att mycket ilska leder till mer vrede. Man har därför ett ansvar för hur man lever i och med att man kommer dra till sig ytterligare av just detta.

När man väl kommit fram till hur man skulle kunna jobba med denna teknik, kan det enligt förespråkarna hända en hel del positivt! Man har ett tillfälle att förändra allting i livet man har.

Lämna ett svar